button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

2019 technik budownictwa 01
5-letni cykl kształcenia
– to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym. Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

 

 

 

 

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym matematyka oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne.

Szkoła zapewnia odbywanie praktyki zawodowej.

Przedmioty zawodowe teoretyczne:2019 zapraszamy ZS1

 • podstawy budownictwa
 • dokumentacja techniczna
 • konstrukcje budowlane
 • technologia budownictwa
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język obcy zawodowy 

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • pracownia dokumentacji technicznej
 • pracownia kosztorysowania
 • pracownia organizacji robót budowlanych
 • pracownia budowlana

W klasie 5 uczniowie będą zdobywać dodatkowe umiejętności poprzez uczestnictwo szkoleniach:

 • Kosztorysowanie w programie NormaPro
 • Projektowanie w programie AutoCad
 • Monter suchej zabudowy

Po zdaniu egzaminów uczniowie uzyskają kwalifikacje:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych
 • biurach projektowych
 • wytwórniach prefabrykatów
 • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych
 • urzędach nadzoru budowlanego
 • organach administracji państwowej i samorządowej
 • instytutach naukowo-badawczych

Absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

Działania technika budownictwa w naszej szkole:

 • udział uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz w innych konkursach
 • kursy, szkolenia i wyjazdy branżowe
 • projektowanie w programie AutoCad

Technik budownictwa to atrakcyjny i poszukiwany zawód na rynku pracy w kraju i za granicą. Z budownictwem wiążą się również wysokie zarobki oraz pełna satysfakcja z wykonywanego zawodu.

2019 zapraszamy DO NAS

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.