Rekrutacja odbywa się
poprzez system elektroniczny na stronie

www.elk.edu.com.pl

zapoznaj się z regulaminem rekrutacji

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

2019 geodeta women

 

5-letni cykl kształcenia – to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym.Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

 

 

 

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym matematyka oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne.

Szkoła zapewnia odbywanie praktyki zawodowej.

Przedmioty zawodowe teoretyczne2019 zapraszamy ZS1

 • geodezja ogólna
 • geodezja inżynieryjna
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • prawo w geodezji
 • język obcy zawodowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • rysunek geodezyjny
 • dokumentacja katastralna
 • geomatyka
 • terenowe ćwiczenia geodezyjne
 • ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne

W klasie 5 uczniowie będą zdobywać dodatkowe kwalifikacje z zakresu nowoczesnych technologii pomiarowych.

Po zdaniu egzaminów uczniowie uzyskają kwalifikacje:

 • K1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
 • K2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt geodezyjny (tachimetry elektroniczne, odbiorniki GPS/GNSS, teodolity, niwelatory specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w pracowniach), który umożliwia uczniom zdobywanie kwalifikacji oraz umiejętności niezbędnych dla zawodu technika geodety.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w:

 • firmach geodezyjnych
 • firmach budowlanych i biurach projektowych
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • firmach z branży rynku nieruchomości (pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, planowanie przestrzenne).
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Działania geodetów w szkole

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na kursach i szkoleniach (często realizowanych przez firmy zewnętrzne) z zakresu obsługi urządzeń nowoczesnych urządzeń i technologii pomiarowych (skanery laserowe, odbiorniki satelitarne, drony) i specjalistycznych programów komputerowych, poszerzają wiedzę związaną z wybranym kierunkiem kształcenia, zdobywają certyfikaty.

2019 zapraszamy DO NAS

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.