zs1 logo 75

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Niniejszy statut został sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001, poz. 62) z uwzględnieniem późniejszych zmian (Dz. U. Nr10 z 2002 r., Dz. U. Nr 66 z 2004r., Dz. U. Nr35 z 2007r.) .

  1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.
  2. Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku będzie też nazywany w statucie niniejszym „Szkołą”.
  3. Szkoła mieści się w Ełku przy ulicy 11 Listopada 24.
  4. Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku tworzą szkoły publiczne.
  5. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat w Ełku.
  6. (uchylony)
  7.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
  8. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty może uchylić niniejszy statut lub niektóre jego postanowienia zgodnie z art. 60 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty.

Plików:
(3 głosów)

Tekst jednolity

Dataponiedziałek, 30 wrzesień 2019 19:59
Wielkość pliku 1.17 MB
Pobierz 705