zs1 logo 125

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO
W EŁKU

Tekst jednolity 2020 r.

 

Spis treści

  • I. INFORMACJE O SZKOLE
  • II. CELE I ZADANIA SZKOŁY
  • IIA. ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
  • IIB. ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI  UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
  • III. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
  • IV. ORGANY SZKOŁY
  • V. ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE
  • VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
  • VII. UCZNIOWIE SZKOŁY
  • VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. INFORMACJE O SZKOLE

 § 1

Niniejszy statut został sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001, poz. 62) z uwzględnieniem późniejszych zmian – ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378, ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) oraz innymi aktami prawa oświatowego.

Pełna wersja ONLINE statutu szkoły wkrótce

Załączniki:
Pobierz plik (20200901 Statut ZS1.pdf)STATUT Zespołu Szkół nr 1[ ]1577 kB