W dniach 15 i 22 kwietnia 2024 roku odbyły się zajęcia uczniów wyjeżdżające na staż do Hiszpanii z psychologiem Panią Anetą Kaczerewską.

12 kwietnia 2024 roku rozpoczęły się zajęcia z języka hiszpańskiego dla młodzieży wyjeżdżającej na staż do Hiszpanii.

Młodzież przygotowująca się do wyjazdu na staż do Hiszpanii 25 marca 2024 roku uczestniczyła w zajęciach kulturowych, które prowadzi pan Józef Jabłoński.

W dniu 25 marca 2024 roku młodzież przygotowująca się do wyjazdu na staż do Hiszpanii już po raz kolejny uczestniczyła w zajęciach kulturowych, które przeprowadził pan Józef Jabłoński.

REGULAMIN REKRUTACJI
Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000115717