Publikujemy kartki z kalendarza na miesiąc październik wykonane przez uczennicę Weronikę Szymańską z klasy III OTP.

Dziękujemy za włożony trud i zaangażowanie :)
Joanna Gaworska, Anna Nawacka