W dniach 20-22 czerwca 2022 r odbyła się wycieczka dydaktyczna do Warszawy w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę.

Uczestniczyło w niej 30 uczniów ZS nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z następujących klas: III OTg, II OT, I OT pod opieką nauczycieli: p. Moniki Sokołowskiej, p..Patrycji Stasiewicz i p. Katarzyny Mentel-Dąbrowskiej.

Dzień 1

 1. Muzeum Powstania Warszawskiego – zwiedzanie placówki dokumentującej historię Powstania Warszawskiego. Muzeum stanowi hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę, pokazując następnym pokoleniom Polaków sens tamtych wydarzeń.
 2. POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich – Muzeum przedstawia udział Żydów w rozwoju polskiej kultury, nauki i gospodarki oraz ich historię - zwiedzanie ekspozycji muzeum
  z przewodnikiem typu „audiobook”.

Dzień 2

 1. Cmentarz Stare Powązki - zwiedzanie miejsca, gdzie leżą polscy żołnierze wszystkich powstań i wojen od połowy XIX wieku. Spoczywa tu również mnóstwo słynnych ludzi,
   a wiele grup i wydarzeń zostało upamiętnionych pomnikami - zwiedzanie Alei Zasłużonych Cmentarza Powązki z przewodnikiem.
 2. Łazienki Królewskie - zwiedzanie zespołu pałacowo-ogrodowego w Warszawie założonego w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oprócz budynków, pawilonów oraz wolnostojących rzeźb znajdują się tam cztery ogrody: Królewski, Romantyczny, Modernistyczny oraz Chiński - spacer ogrodami Łazienek Królewskich
  z przewodnikiem.

Dzień 3

 1. Zamek Królewski w Warszawie - Rezydencja królów wybudowana w XV wieku. Po przeniesieniu przez króla Zygmunta III Wazę stolicy Rzeczpospolitej do Warszawy, zamek stał się siedzibą króla i dworu. W jego murach, w 1791 roku, uchwalono Konstytucję 3 maja. Dziś w zamku znajduje się muzeum z obrazami takich mistrzów jak Rembrandt i Canaletto, który był nadwornym malarzem ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego - zwiedzanie wnętrza Zamku Królewskiego oraz Ogrodów Królewskich.
 2. Centrum Nauki Kopernik - Celem CNK jest rozwijanie nauki, współpraca z naukowcami i nauczycielami, a także: inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Zwiedzający mogą poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach, a także uczestnicząc w warsztatach i pokazach naukowych - zwiedzanie interaktywnej wystawy stałej CNK.