W dniu 10 października 2023 r. o godzinie 12:00, w auli Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku Filia w Ełku, odbyły się Wojewódzkie obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej, organizowane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Wśród zacnych zaproszonych gości obecni byli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Jerzy Małecki, Senator Rzeczypospolitej Polskiej p. Małgorzata Kopiczko, Wojewoda Warmińsko-Mazurski p. Artur Chojecki, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty p. Wojciech Cybulski oraz Starosta Ełcki p. Marek Chojnowski i Prezydent Miasta Ełku p. Tomasz Andrukiewicz, zaproszeni nauczyciele, którzy otrzymali nagrody i odznaczenia państwowe i resortowe.

Podczas uroczystości, wśród odznaczonych, znaleźli się również nauczyciele z naszej szkoły: brązowy medal za długoletnią służbę otrzymała p. Justyna Kułakowska, medal srebrny otrzymał p. Józef Jabłoński. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Wyjątkowym wyróżnieniem dla naszej społeczności szkolnej był występ chóru szkolnego „Śniadecki”.