14 czerwca 2022 r. naszym gościem była pani Katarzyna Matysiak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  oraz  profilaktyk leczenia uzależnień. 

W spotkaniach warsztatowych, poświęconych profilaktyce uzależnień,  wzięli udział uczniowie klas: 1m, 2c1 i 2c2 szkoły branżowej  oraz  klasa 1B technikum. Podczas zajęć została określona definicja uzależnienia, podano rodzaje uzależnień i ich etapy, omówiono mechanizmy powstawania uzależnienia  oraz zachowania, po których można  poznać , że ktoś jest uzależniony.

Głównym celem warsztatów było pokazanie młodzieży na czym polega profilaktyka uzależnień i do kogo jest adresowana. Pani Katarzyna opowiedziała jak radzić sobie z uzależnieniem, gdzie udać się po pomoc i w jaki sposób o nią prosić. Do kogo zwrócić się, kiedy problem dotyczy bliskiej osoby? Uczestnikom zajęć zostały przedstawione lokalne instytucje pomocowe.

Spotkanie było również okazją do przybliżenia młodzieży funkcji koordynatora  pieczy zastępczej oraz form pomocy rodzinie świadczonych przez PCPR. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, otwarcie odpowiadali na pytania prowadzącej warsztaty. Zainteresowane osoby miały możliwość indywidualnego omówienia swoich problemów.

(IK)
pedagog