Uroczyste zakończenie nauki uczniów klas V Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku odbyło się 29 kwietnia 2024 roku.

Na uroczystości społeczność szkoły pożegnała absolwentów klas: technik budownictwa, technik organizacji turystyki, technik geodeta i technik technologii żywności. Absolwenci, wychowawcy i uczniowie klas IV zatańczyli Poloneza w rytm którego wkroczyli na aulę szkolną, gdzie czekała na nich Dyrekcja, nauczyciele i rodzice. Uroczystość rozpoczął występ Chóru Śniadecki, który przez cały czas towarzyszył uroczystości.

Pani dyrektor Jolanta Agata Opaluch powitała wszystkich zebranych i w tak uroczysty sposób rozpoczęła ostatni oficjalny dzień uczniów klas V w Śniadeckim. Pani Dyrektor odczytała i wręczyła listy gratulacyjne z podziękowaniami napisanymi przez uczniów wychowawcom klas V. Miłym akcentem było podziękowanie wychowawców za pięć lat współpracy z uczniami i specjalne nagranie piosenki.

Dyrekcja przekazała dyplomy i nagrody uczniom, którzy otrzymali najwyższe noty na egzaminie zawodowym.  Pani Dyrektor wręczyła także wyróżniającym się uczniom dyplomy i nagrody książkowe a ich rodzicom dyplomy z gratulacjami a wszystkim absolwentom świadectwa. Uczniowie klas V przygotowali niespodziankę dla nauczycieli, napisali słowa do znanej melodii w której streścili swój pobyt w szkole i ją zaśpiewali.

Pracodawcy współpracujący ze szkołą także otrzymali podziękowania jak i rodzice będący w Radzie Rodziców. Miłym gestem były bukiety kwiatów wręczone Dyrekcji i nauczycielom szkoły. Uczniowie klas V otrzymali drobne upominki przygotowane przez IV klasy.

Były to dzień pełen wspomnień, wzruszeń, gratulacji, życzeń i podziękowań, nie tylko na auli ale także w klasach gdzie absolwenci i wychowawcy spotkali się w takim gronie ostatni raz.