W dniu 10 stycznia 2024 r. w budynku Seminarium Duchownego w Ełku, uczennice: Babińska Maja i Kołakowska Aleksandra z klasy 2 W 1 oraz Golubiewska Olga z kl. I W1, wzięły udział w etapie diecezjalnym XXXVI Olimpiady Teologii Katolickiej, przebiegającym pod hasłem:”

Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła.”  Zarówno komisja jak i wszyscy biorący udział w olimpiadzie przyznali, że pytania zawarte w teście były bardzo trudne. Uczennica, która zajęła pierwsze miejsce zdobyła tylko 50 % poprawnych odpowiedzi. Niestety nie udało się zająć znaczących miejsc, ale treści nauczania jakie poznały dziewczyny przygotowując się do olimpiady, pozostaną w pamięci i będą mogły mieć przełożenie na zasady jakim będą kierować się w swoim życiu.