26 kwietnia 2022 r. uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Ełku wzięli udział w I Konkursie Wiedzy o Budownictwie zorganizowanym przez Wydział Politechniczny Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół o profilach budowlanych i obejmował zakres wiedzy dotyczącej materiałów budowlanych, technologii betonu, organizacji produkcji budowlanej, prawa budowlanego i geodezji. Znakomite piąte miejsce zajął w konkursie Kryspin Zakrzewski, zaś na dziewiątej również wysokiej pozycji uplasował się Jakub Szrage - obaj uczniowie z klasy drugiej.

5 marca 2022 r. odbyły się w kraju eliminacje okręgowe XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, której organizatorem jest Politechnika Warszawska. W zawodach okręgowych w Białymstoku naszą szkołę reprezentował Kryspin Zakrzewski, który zajął 17 miejsce na 42 zakwalifikowanych uczestników ze szkół o profilu budowlanym w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim.

Młodzież rozwiązując zadania, musiała wykazać się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza treści podstaw programowych dla zawodów budowlanych oraz biegłością z zakresu matematyki, fizyki i chemii.