26 października odbyły się szkolne eliminacje olimpiady historycznej " „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego.

Za naszą i waszą wolność”. Siedmiu uczniów zmierzyło się z trudnymi zadaniami dotyczącymi tej tematyki.

Czekamy na wyniki.