8 stycznia 2024 roku odbyło się szkolenie z zakresu wizerunku poprowadzone przez Panie dr Irenę Kamińską-Radomską i Dominikę Grodowską.

Kadra szkoły poznały zasady budowania własnego wizerunku, ubioru biznesowego kobiet i mężczyzn oraz uczestniczyła w warsztatach analizy kolorystycznej. Było to bardzo ciekawe szkolenie, które będzie miało przełożenie na budowanie wizerunku szkoły i panujący w niej klimat.