Według ceremoniału szkolnego dzień 30 maja jest Świętem Szkoły, z racji nadania szkole imienia Jędrzeja Śniadeckiego i wręczenia sztandaru w dniu 30 maja 1979 r.  

ŚniadeckiTo właśnie z okazji kolejnej rocznicy tego wydarzenia, przedstawiciele Zarządu Samorządu Uczniowskiego: Emilia Matyjasek - kl. II G, Gołaś Wiktoria - kl. III OT g i Oliwia Gajko - kl. III OT p, przygotowali i przeprowadzili dla wydelegowanych przez wychowawców reprezentantów z 17 klas, konkurs wiedzy o patronie Szkoły Jędrzeju Śniadeckim, który odbył się 30 maja, na 6 godzinie lekcyjnej.

Zgromadzona na auli szkolnej młodzież, po zapoznaniu się z tekstami źródłowymi rozwiązała przygotowany quiz internetowy, a następnie na podstawie dostępnych na stronie internetowej szkoły materiałów, wypisywała cechy patrona szkoły jakie posiadał jako nauczyciel akademicki.  

Przedstawiciele Zarządu Uczniowskiego wraz z opiekunem dokonali podsumowania wyników. W ocenie brano pod uwagę ilość poprawnych odpowiedzi a nie czas w jakim dana grupa klasowa dokonała Jego rozwiązania.

Wyniki były zadawalające, bowiem nie było odpowiedzi poniżej 64%, a jak sami piszący oceniali quiz nie należał do łatwych. Widać było ogromne zaangażowanie i zdrową rywalizację młodzieży. Wyniki przedstawiają poniższe tabele:

Ogólne zestawienie Technikum i Szkoła Branżowa

L.p

Klasa

Procentowy wynik

1.

III O T g i III T p

100%

2. 

III G p

96%

 3.

III G g

93%

4. 

I B

90%

 5.

III OT p i II B

83%

 6.

II TŻ i III c p

80%

 7.

I OT i III c g

77%

 8.

I G i II G

74%

 9.

III B g

70%

10. 

I A i III A g

67%

11. 

III m p

64%

TECHNIKUM

L.p

Klasa

Procentowy wynik

1.

III O T g i III T p

100%

2.

III G p

96%

3. 

III G g

93%

4.

I B

90%

5.

III OT p i II B

83%

6.

II TŻ

80 %

7.

I OT

77%

8.

I G i II G

74%

9.

III B g

70%

10.

I A i III A g

67%

SZKOŁA BRANŻOWA

L.p

Klasa

Procentowy wynik

1.

III c p

80%

2.

III c g

77%

3.

III m p

64%

W kategorii: „Jędrzej Śniadecki -nauczyciel”, komisja uznała, że najbardziej wyczerpująco i zgodnie z tekstem źródłowym napisali:

Technikum:

  • I A - I miejsce
  • II G - II miejsce
  • III G g - III miejsce

Branżowa:

  • III c g - I miejsce

W dniu 01 czerwca na długiej przerwie, po ogłoszeniu wyników, p. Dyrektor Jolanta Opaluch dokonała wręczenia dyplomów i nagród. Zwycięzcy I miejsc zostali zaproszeni na lody do „Cukierni Jana”, uczniowie, którzy otrzymali drugie i trzecie miejsca dostali czekolady a pozostali uczestnicy zostali poczęstowani cukierkami.

Dziękujemy p. Agnieszce Kwiatkowskiej za dyplomy i oprawę medialną wydarzenia.

Wszystkim serdecznie gratulujemy
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Beata Czaplicka