18 listopada 2022 r. w naszej szkole młodzież spotkała się z  terytorialsami.

Przedstawiono uczniom informacje dotyczące 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ełku.