16 listopada 2022 r. z dwiema licznymi grupami naszej młodzieży spotkała się w auli szkolnej pani nadkomisarz Agata Jonik z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Pani nadkomisarz zdefiniowała trzy kategorie nieletnich i wspólnie z młodzieżą podała przykłady czynów karalnych. Nieletni odpowiadają za nie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Policjantka omówiła też przejawy i skutki demoralizacji wśród młodzieży takie jak: wulgarne słownictwo, stosowanie agresji, palenie papierosów, spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków i dopalaczy.

Większą część spotkania poświęciła niewłaściwemu wykorzystaniu Internetu, które prowadzi do popełniania przestępstw takich jak: szykanowanie, nękanie, zastraszanie, wyśmiewanie stosownie hejtów o nienawistnych i poniżających treściach. W swoich skutkach mowa nienawiści prowadzi do depresji, stresu, wagarów, a nawet prób samobójczych. Młodzież dowiedziała się też, jakie kary przewiduje sąd i prawo polskie dla osób stosujących cyberprzemoc.

Jako spot reklamowy młodzież obejrzała filmik pt. "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty!"