10 czerwca 2022 roku uczennice z klasy 1c1 szkoły branżowej uczestniczyły w spacerze botanicznym w ramach programu autorskiego Hufca Pracy w Ełku - „Ekoświat”, który odbył się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

Ważnym punktem spaceru było poznanie roślin jadalnych, jakie można znaleźć w parku i na łące oraz zwrócenie uwagi na walory smakowe i sposoby wykorzystania ich w kuchni. Młodzież poznała także wybrane gatunki roślin chronionych, które można znaleźć w najbliższym otoczeniu. O roślinach opowiadała pani Anna Minkiewicz wychowawca HP Ełk, a w spacerze z młodzieżą uczestniczyła pani Agnieszka Kwiatkowska.