22 września 2023 roku uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły.

W tym roku szkolnym uroczystość odbyła się w trzech turach: Ślubowanie uczniów klas Technikum: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta, technik organizacji turystyki 1 i 2, technik weterynarii 1 i 2, technik technologii żywności. Ślubowanie uczniów klas 1c1 i 1c2 Branżowej Szkoły 1 stopnia oraz Ślubowanie uczniów klas technik przemysłu jachtowego i monter jachtów i łodzi.

To bardzo uroczyste ślubowanie jest potwierdzeniem przynależności pierwszoklasistów do społeczności szkolnej. Pani Dyrektor Jolanta Agata Opaluch życzyła sukcesów, podejmowania właściwych decyzji oraz prosiła, by nie zrażać się pierwszymi porażkami.

Uczniowie zapoznani zostali z sylwetką patrona szkoły – Jędrzeja Śniadeckiego oraz krótką historią stuletniego budynku. Całość uroczystości uświetnił Chór Śniadeckiego.

Po ślubowania nowo otwartego kierunku, w obecności Senator RP Małgorzaty Kopoczko i zaproszonych gości, zostało podpisane trójstronne porozumienie dotyczące współpracy w kształceniu na kierunkach stoczniowych. Porozumienie podpisali:

  • Dyrektor CKZ – Marta Obrycka
  • wiceprezes Stoczni Saxdor – Paweł Błaszak
  • Dyrektor Szkoły – Jolanta Agata Opaluch.

Młodzież otrzymała okolicznościowe upominki zapakowane w firmowe torby AKADEMII SAXDOR.