W Śniadeckim rozpoczęła się rekrutacja na wiosenne staże zagraniczne w Hiszpanii.

Na spotkaniu z młodzieżą klas trzecich i czwartych pani wicedyrektor Mariola Stefańska, która jest koordynatorem, przedstawiła cele projektu i warunki kwalifikacji. Pokazała i omówiła również prezentację z poprzedniego wyjazdu do Włoch. Wszyscy chętni otrzymali formularze zgłoszeniowe.

W tym roku będzie brane pod uwagę zaangażowanie młodzieży w życie szkoły oraz udział w konkursach i olimpiadach.

Życzymy powodzenia w rekrutacji!