W dniu 25 października 2023 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku odbył się po raz kolejny szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Turystyce. XI Olimpiada Wiedzy o Turystyce, została zorganizowana pod hasłem „W poszukiwaniu tradycji – dziedzictwo niematerialne w turystyce”.

Celem organizatorów było zainteresowanie uczestników poznaniem dziedzictwa, zwłaszcza własnego regionu, jak również zaangażowanie ich w przekaz międzypokoleniowy poprzez bezpośredni kontakt ze wspólnotami depozytariuszy tradycji oraz dbałość o pamięć i zachowanie lokalnych zwyczajów.

W tegorocznej edycji Olimpiady udział wzięli uczniowie z klasy III OT i IV OT - technikum organizacji turystyki. Do etapu okręgowego zakwalifikowały się dwie uczennice: Roksana Matysiak z kl. III OT i Kinga Mioduszewska z kl. IV OT.

W dniu 04 stycznia 2024 roku Roksana i Kinga pod opieka nauczycielki Małgorzaty Wiszniewskiej wzięły udział w etapie okręgowym Olimpiady. Etap ten odbył się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Uczennice w ciągu 150 minut musiały rozwiązać test tematyczny składający się z 40 pytań oraz wykonać projekt, na który składał się program i kalkulacja  imprezy turystycznej organizowanej po Kaszubach.

Gratulujemy dziewczętom i czekamy na wyniki etapu okręgowego, które dadzą przepustkę do etapu centralnego realizowanego w terminie 03 – 06 kwietnia 2024 roku. Zadaniem finalistów będzie zaprezentowanie własnego pomysłu na zachowanie (lub przywrócenie) tradycji oraz udostępnienie dziedzictwa niematerialnego i jego praktyczne wykorzystanie w działalności turystycznej np. poprzez warsztaty, lekcje regionalizmu, wydarzenia, szlaki, muzea. Dziedzictwo dla turystów, zwłaszcza tych kulturowych, stanowi bowiem podstawę konstruowania produktów, w tym imprez turystycznych i lokalnych pakietów.

 

Małgorzata Wiszniewska
nauczyciel przedmiotów
zawodowych turystycznych