17 października 2022 r. w ełckiej filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyły się Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość zgromadziła nauczycieli i dyrektorów z wielu szkół regionu, była okazją do uhonorowania wyróżniających się pedagogów. Wśród nich znaleźli się nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.

Pani Magdalena Święcińska została wyróżniona „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Pani Bożena Plitt została odznaczona Złotym Medalem za długoletnią służbę, Pani Iwona Piaścik odebrała Srebrny Medal za długoletnią służbę a Pani Magdalena Cielesz otrzymała Brązowy Medal za długoletnią służbę.

Serdecznie gratulujemy.