Uczniowie klasy V technikum technologii żywności wzięli udział Szkoleniu z kompetencji społecznych. W ramach kursu odbył się wykład podczas którego młodzież pogłębiła wiedzę z zakresu: kompetencji społecznych, asertywności, radzenia sobie ze stresem i Savoir vivre w komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji.

Natomiast podczas warsztatów uczniowie poznawali tajniki autoprezentacji, wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej oraz jak zarządzać czasem. Po ukończeniu 20 godzinnego kursu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty wystawione przez Centrum Szkoleń i Certyfikatów przy WSG.

Kurs odbył się we współpracy z Kolegium Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy filia w Ełku w ramach zawartej umowy patronackiej.