W drugiej połowie października nasza szkoła realizowała projekt edukacyjno-rejestracyjny # Komórkomania, organizowany od 2016 roku przez Fundację DKMS.

Celem przedsięwzięcia jest szerzenie idei dawstwa szpiku oraz rejestracja w bazie DKMS nowych potencjalnych Dawców, którzy w przyszłości oddając swoje komórki macierzyste mogą darować drugie życie osobom chorym na nowotwory krwi.

Nasze działania rozpoczęliśmy od podpisania porozumienia wolontariackiego z Fundacją i kampanii informacyjno-edukacyjnej. W klasach czwartych i piątych technikum oraz trzecich branżowej szkoły I stopnia zostały przeprowadzone zajęcia lekcyjne z zakresu dawstwa szpiku z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronie dkms.pl/szkola. Łącznie przeszkolono około 200 uczniów. Na korytarzach pojawiły się plakaty informacyjne.

W przeddzień rejestracji podczas przerw były emitowane krótkie relacje osób, które są aktywnymi dawcami oraz filmiki informujące o sposobach pobierania szpiku. Wolontariuszki cały dzień pełniły dyżury przy stoisku promocyjnym, rozdając ulotki i udzielając informacji zainteresowanym osobom. Informację o trwającej akcji otrzymali również Rodzice w formie listu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym z zaproszeniem do włączenia się do niej. Relacje z kolejnych etapów realizacji projektu mogliśmy śledzić na szkolnych portalach społecznościowych: Facebooku, Instagramie i Tik-Toku.

24 października odbyła się akcja rejestracyjna. Od godz.8:00 do 12:00 wolontariuszki zarejestrowały 27 osób, które trafią do bazy Dawców Fundacji DKMS. W tym samym dniu cała społeczność szkolna wzięła udział w zbiórce pieniędzy, które w formie darowizny przekazano Fundacji w celu wsparcia jej działań statutowych. Zebrano 426,92 zł.

Akcja dała wiele satysfakcji wszystkim, którzy byli w nią zaangażowani. Zarejestrowanym, ponieważ w przyszłości ich szpik może uratować komuś życie. Wolontariuszom, ponieważ zdobyli cenne doświadczenie, rozwinęli umiejętności skutecznej komunikacji oraz organizacji pracy w grupie, czego potwierdzeniem są piękne Certyfikaty Wolontariusza Fundacji DKMS.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim zarejestrowanym oraz zaangażowanym w przeprowadzenie akcji Komórkomania, którą na pewno powtórzymy za rok.