Problemy psychiczne należą do jednych z głównych przyczyn chorób wśród nastolatków. Szacuje się, że ponad 600 tys. dzieci w Polsce potrzebuje specjalistycznej opieki psychologicznej lub psychiatrycznej.

Połowa wszystkich zaburzeń psychicznych ma swój początek przed ukończeniem 14. roku życia. Okres dorastania to wyjątkowy etap w rozwoju młodych ludzi, kiedy możemy pomóc im rozpoznawać trudne emocje i radzić sobie z nimi. To dobry czas, aby wspierać młodzież także w skutecznym rozwiązywaniu problemów, utrzymywaniu zdrowych relacji, komunikowaniu swoich potrzeb oraz podejmowaniu decyzji, które sprzyjają zachowaniu dobrego samopoczucia.

Niezwykle istotną rolę w profilaktyce zdrowia psychicznego młodych ludzi odgrywają relacje z rodzicami, opiekunami, nauczycielami i rówieśnikami.

Aby zadbać o profilaktykę zdrowia psychicznego, UNICEF Polska przygotował wyjątkowy projekt edukacyjny, w którym wzięła również udział nasza szkoła. Celem akcji UNICEF Polska „eMOCje W GŁOWIE” jest kształtowanie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz pokazanie jak je chronić i o nie dbać. 

W ramach realizacji projektu w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów z psychologiem Polskiego Centrum Profilaktyki, spotkanie rodziców z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku- panią Teresą Garlicką, przekazano rodzicom ulotki z informacjami dotyczącymi pomocy świadczonej przez Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Odbyły się godziny wychowawcze z wykorzystaniem materiałów projektowych. Rodzicom zostały rozesłane linki do wywiadu z psychologiem dr Ewą Odachowską – Rogalską: O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży.

Materiały edukacyjne skierowane do nauczycieli, rodziców/opiekunów oraz uczniów,  przybliżające tematykę zdrowia psychicznego młodzieży, z udziałem dr Ewy Odachowskiej-Rogalskiej, psychologa, kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, znajdują się w poniższych linkach. Zapraszamy do wysłuchania.