03 czerwca uczniowie kl. 3Ag, 3T technikum oraz 3mp, 1c1 szkoły branżowej wzięli udział w Ełckich Targach Pracy, które odbyły się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania.

Organizatorami wydarzenia były: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie, a honorowy patronat sprawował Prezydent Miasta Ełku - p. Tomasz Andrukiewicz oraz Starosta Powiatu Ełckiego - p. Marek Chojnowski.

Swoje stanowiska wystawiło ok. 30 przedstawicieli lokalnych firm handlowych, produkcyjnych, usługowych, którzy zapoznawali zainteresowaną młodzież z konkretnymi ofertami pracy, warunkami, wynagrodzeniem oraz wymaganymi kwalifikacjami. Odwiedzający często pytali o pracę sezonową w okresie wakacyjnym. Wśród przyszłych pracodawców nie zabrakło służb mundurowych, tj. wojsko, straż graniczna i policja.

Do dyspozycji młodzieży byli również doradcy zawodowi, pośrednicy pracy oraz specjaliści rynku pracy. Informowali zainteresowanych jak efektywnie poruszać się po rynku pracy oraz przedstawiali formy wsparcia oferowane przez Ochotnicze Hufce Pracy i urzędy pracy.

W ramach wydarzenia młodzież wzięła udział w dwóch warsztatach: „Wachlarz usług rynku pracy” i „Networking w procesie poszukiwania pracy”.

Mamy nadzieję, że poznanie aktualnej oferty lokalnego rynku pracy, bezpośredni kontakt z pracodawcami oraz informacje uzyskane podczas warsztatów zaowocują wzrostem aktywności zawodowej naszych przyszłych absolwentów.