W dniu 9 czerwca 2022 roku w naszej szkole odbyła się sesja popularno-naukowa „EKOLOGIA W PRZEDMIOTACH ZAWODOWYCH”.

Obejmowała ona pięć bloków tematycznych w zakresie Technologii żywności, Budownictwa, Architektury krajobrazu, Turystyki  oraz Geodezji.  Do sesji zaproszeni zostali specjaliści z konkretnej branży.

Jako pierwsza wystąpiła prelegentka z firmy Animex Polska Pani Monika Okulewicz, która przedstawiła nam bardzo wyczerpująco treści i procesy technologiczne jakie wykonuje firma uwzględniając przy tym elementy ochrony środowiska i ekologii.

Kolejnym prelegentem był Pan konstruktor, architekt Radosław Milewski. Ekologia w budownictwie jest szerokim pojęciem uwzględniającym technologie, materiały, jak i same wykonawstwo. Pan Radosław w swojej wypowiedzi pozwolił nam poznać zastosowanie tych wszystkich elementów na konkretnych przykładach, jak również ostrzegł przed problemami jakie może nieść sam brak wiedzy w tym temacie.

Architektura krajobrazu jest branżą, której najbliżej do treści związanych z ekologią. Pani Paula Kalińska nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 zaprezentowała nam w bardzo interesujący sposób ekologiczne rozwiązania na każdej płaszczyźnie kreowanej w przestrzeni oraz wewnętrznej czy zewnętrznej kubatury budynku.

Turystyka coraz bardziej odważnie pokazuje niekonwencjonalne rozwiązania hotelowe pozwalające chronić przyrodę. Pani Dziekan WSG w Bydgoszczy oddział w Ełku przyjęła nasze zaproszenie do panelu i w niezmiernie ciekawy sposób omówiła treści związane z ekologią   w turystyce.

Na koniec Pan Kamil Sokołowski nauczyciel geodezji w naszej szkole pokazał możliwości narzędzi jakie daje branża geodezyjna i które można wykorzystać by stworzyć bogatą bazę do badań w zakresie rozwiązań ekologicznych w każdej branży.  

Wszystkim prelegentom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie sesji bardzo dziękuję oraz klasom IB, I OT, 3Bg, 2Tż, 3Tg, 3Ag, 2OT i 3OTp za uczestnictwo.

Justyna Kułakowska