W tym roku szkolnym kasztany zakwitły na czas. 7 maja we wtorek 274 tys. maturzystów w Polsce, w tym 52 absolwentów i około 10 z poprzednich lat w naszej szkole przystąpiło do egzaminów dojrzałości.

Matura z polskiego, podobnie jak w roku poprzednim odbyła się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Na języku polskim maturzyści musieli zmierzyć się w tematami: – Bunt i jego konsekwencje dla człowieka lub – Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka.

Opinie o stopniu trudności zarówno z języka polskiego, jak matematyki, języków obcych i innych przedmiotów były bardzo różne. Po pisemnych egzaminach absolwenci zdawali także ustne z języka polskiego i języków obcych. Na wyniki z egzaminów pisemnych trzeba cierpliwie poczekać do lipca.

Życzymy wszystkim pozytywnych wyników.