„Współczesna szkoła przygotowuje do dorosłego życia” to temat Debaty Oksfordzkiej, która odbyła się w gościnnych murach naszej szkoły.

Konferencja z praktycznym pokazem została zorganizowana przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Po stronie propozycji wystąpili uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku a po stronie opozycji uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku.

Młodzież występująca w debacie wymieniała poglądy na zadany temat w przejrzysty i uporządkowany sposób przestrzegając wszystkich reguł i zasad. Ciekawym i niecodziennym elementem były stop-klatki, przerwy w których eksperci omawiali zasady wystąpień w Debacie Oksfordzkiej.

Po wysłuchaniu licznych argumentów obu stron werdyktem jury zwyciężyła strona propozycji. Gratulujemy uczestnikom debaty i dziękujemy wszystkim, którzy gościli w Zespole Szkół nr 1 w Ełku.