Szkoła otrzymała odznakę Brązowej Szkoły w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. Zajęliśmy 14 miejsce w Warmińsko-Mazurskim Rankingu Techników 2024 i 483 miejsce w Rankingu Ogólnopolskim 2024.

(rywalizowały ze sobą 1231 technika z całej Polski). Jesteśmy bardzo dumni z przyznanego wyróżnienia i dziękujemy za docenienie pracy naszej i naszych uczniów. https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings