Wielkimi krokami zbliża się czas wakacji i beztroski.

15 czerwca uczniowie naszej szkoły spotkali się z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji – panią Agatą Jonik, aby przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

Punktem wyjścia do rozmowy był krótki materiał filmowy - „Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty”. Pani policjant omówiła zagrożenia wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych oraz alkoholu. Przybliżyła konsekwencje społeczne, zdrowotne oraz temat odpowiedzialności karnej w związku z posiadaniem i zażywaniem środków uzależniających.

Wakacje to doskonała okazja do wyjazdów poza granice Polski. Bez względu jaki jest ich cel, należy pamiętać , aby zawsze zachować czujność. Uczniowie zostali poinstruowani, jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi i jakie środki bezpieczeństwa należy zachować podejmując pracę za granicą.

Na zakończenie spotkania pani Agata omówiła zagadnienie odpowiedzialności karnej za udział w bójkach, rozbojach oraz zachowaniach związanych ze stosowaniem różnych form agresji.

Życzymy wszystkim bezpiecznych wakacji
(IK) 
pedagog