Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji "BohaterON". Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Projekt cieszył się zainteresowaniem uczniów, którzy najpierw wzięli udział w zajęciach edukacyjnych opracowanych na podstawie scenariuszy przygotowanych przez organizatorów, zapoznali się z filmami edukacyjnymi dotyczącymi Powstania Warszawskiego.

Akcja wpisała się w patriotyczne działania podejmowane cyklicznie w naszej szkole. Jako następne pokolenie chcemy tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii Polski i jej  bohaterach. Pokazaliśmy, że jesteśmy dumni z Powstańców!

Joanna Gaworska
Anna Nawacka