21 września 2021 roku rozpoczęliśmy obchody Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. 

W obecności Dyrekcji Naszej Szkoły, zaproszonych gości: Starosty – pana Marka Chojnowskiego, Wiceprezydenta – pana Artura Urbańskiego, Etatowego Członka Zarządu Powiatu Ełckiego – pani Bożenny Puławskiej, nauczycieli, młodzieży i mediów przy wjeździe na posesję szkoły obok małej architektury krajobrazu z napisem 50 lat zbudowaliśmy symboliczny pomost, który stał się łącznikiem między teraźniejszością a przyszłością.

Jako pomost posłużyła Kapsuła Czasu, do której włożono listy od młodzieży do młodzieży i od Rady Pedagogicznej do dorosłych, dotychczasową historię szkoły, zdjęcia, filmy oraz przedmioty charakteryzujące wszystkie kierunki kształcenia i suweniry od naszych gości. Pani Dyrektor Jolanta Agata Opaluch zamknęła kapsułę, a kluczyk przytroczyła do wieczka.

Uczniowie architektury krajobrazu zakopali kapsułę na okres 50 lat. Następnie Pani Dyrektor wraz z zaproszonymi gośćmi odsłonili Ławeczkę Absolwent 1971 – 2021. Jako pierwsi na Ławeczce zasiedli pan Starosta, Marek Chojnowski i pani Wicedyrektor, Grażyna Ozorowska – nasi absolwenci.