W dniu 23 marca 2022 roku, w ramach zajęć z przedmiotu Sprzedaż i rozliczenia w turystyce – pracownia, uczniowie klasy III OTg w zawodzie technik organizacji turystyki uczestniczyli w zajęciach praktycznych z pilotażu wycieczek.

Zajęcia odbyły się w siedzibie firmy KUTU SP. Z O.O., ul. SŁOWACKIEGO 22/55 w Ełku. Prowadzącym był pan Tomasz Tolsdorf – właściciel firmy, pilot wycieczek i przewodnik turystyczny.

Pierwszy etap zajęć polegał na zapoznaniu młodzieży z ogólnymi zasadami pilotażu wycieczek. Młodzież w ramach pracy w grupach miała wypisać zadania pilota wycieczek, które następnie omówił Pan Tomasz.

Kolejne zadanie, które należało do młodzieży to prowadzenie rozmowy dotyczącej przyjmowania przez pilota wycieczek zlecenia na prowadzenie imprezy turystycznej.

Młodzież miała opracować pytania, jakie zadałby pilot wycieczek dla przedstawiciela biura podróży, które chciałoby go zatrudnić oraz pytania, jakie zadałby przedstawiciel biura turystycznego dla pilota wycieczek. To zadanie również szczegółowo omówił pan Tomasz zwracając szczególną uwagę na aspekt praktyczny.

Drugi etap zajęć polegał na pracy w terenie. Młodzież została podzielona na 4 grupy i wyruszyła „w miasto”. Każda grupa miała zaprojektować jednodniową wycieczkę po naszym mieście dla 50 turystów zagranicznych.

Miejscem wskazanym do spotkania pilota wycieczek z grupą turystów był Plac Jana Pawła II. W programie 10 godzinnej wycieczki należało zaplanować atrakcje turystyczne, wskazać restaurację, w której grupa zje obiad oraz zaplanować czas do dyspozycji uczestników, podczas którego mieliby zjeść kolację. Czas na wykonania zadania – 1,5 godziny.

Młodzież wywiązała się również z tego zadania. Pan Tomasz wskazał na aspekty praktyczne, które uatrakcyjniłyby przedstawione przez poszczególne grupy programy.

Takie zajęcia pozwoliły młodzieży na zdobycie dobrych ocen, usystematyzowanie wiedzy zdobytej w szkole oraz zastosowanie wiedzy w praktyce.

Opiekun wyjścia
Małgorzata Wiszniewska