img 20200924 081640Pomysł pojawił się w maju 2020 r. , kiedy to Pani dr Beata Płoszaj-Witkowska z Katedry Ogrodnictwa UWM w Olsztynie skontaktowała się ze mną w celu ustalenia ewentualnych tematów możliwych do zrealizowania w formie wykładów on line. Szybko udało nam się określić, jakie tematy będą realizowane w poszczególnych klasach na kierunku technik architektury krajobrazu we wrześniu, jakie wykłady przygotowałaby Pani Beata i tym sposobem mogłyśmy przystąpić do realizacji zamierzeń.

W ramach Olsztyńskich Dni Nauki, w dniach 23-25.09.2020 r. uczniowie klas IIA, III A, IV A wzięli udział w lekcjach on line nt.:

  • Jak rozpoznać iglaka?
  • Byliny na stanowiska cieniste.
  • Rozmnażanie bylin.
  • Rośliny pobudzające zmysły.
  • Trawy ozdobne.

Wszystkie tematy zostały skorelowane z realizacją podstawy programowej i były ciekawym doświadczeniem. Myślę, że współpraca będzie trwała, a Uniwersytet Warmińsko-Mazurski stanie się naszą szkołą partnerską. Pani dr Beata zapowiedziała już dalszy kontakt i zaproponowała współpracę z kolejnym adiunktem z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

p. Katarzyna Maciaszek