W dniu 06 listopada 2020 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku odbył się po raz kolejny szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Ze względu na panującą w kraju sytuację pandemiczną etap szkolny był przeprowadzany online z wykorzystaniem platformy testportal.

Tematem przewodnim VIII edycji olimpiady będzie „Turystyka i zdrowie”. Olimpiada ma zwrócić uwagę na zależność między zdrowiem fizycznym i psychicznym, związanym w dużym stopniu ze stylem życia, a podejmowanymi sposobami rekreacji i wypoczynku, wybieranymi formami turystyki oraz destynacjami turystycznymi. Ma również uwypuklić kwestię turystyki i różnorodnych jej form (w tym szczególnie turystyki zdrowotnej) w połączeniu ze zjawiskami społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi, z uwzględnieniem tych wynikających z pandemii, a także zmiany, które wywołała.

 Celem Olimpiady jest zainteresowanie uczestników turystyką i rekreacją jako elementem zdrowego stylu życia oraz zwrócenie uwagi na prozdrowotne funkcje turystyki. Oprócz turystyki zdrowotnej, w tym turystyki uzdrowiskowej, przedmiotem rozważań będzie także turystyka medyczna, turystyka wiejska (agroturystyka), sylwaturystyka (na terenach leśnych), czy turystyka aktywna.

Ideą organizatorów VIII Olimpiady Wiedzy o Turystyce jest zmotywowanie uczestników do szerszego poznania problematyki turystyki (w tym zdrowotnej) w kontekście tych funkcji, które służą poprawie kondycji psychofizycznej człowieka i oferowane są przez rozmaite miejscowości oraz obiekty i przedsiębiorstwa usługowe. Niezwykle aktualne jest też zagadnienie wpływu pandemii na branżę turystyczną.

Zadaniem uczestników podczas etapu centralnego VIII Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie zaprezentowanie atrakcyjnej oferty turystycznej, związanej tematem przewodnim, dla określonej grupy odbiorców, dotyczącej wybranej bezpiecznej i „zdrowej” formy turystyki, która wykorzystuje różnorodne zasoby istniejące na danym obszarze.W tegorocznej edycji Olimpiady udział wzięło 24 uczniów z klasy III technikum obsługi turystycznej.

Do etapu okręgowego wytypowano, na podstawie wyników testu, dwóch kandydatów: Karolinę Leszczyńską i Kacpra Jakuba Kozłowskiego z kl. III OT. Gratulujemy obu uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów podczas etapu okręgowego, który odbędzie się 14 stycznia 2021 roku w Olsztynie.

Małgorzata Wiszniewska
nauczyciel przedmiotów
zawodowych turystycznych