Rekrutacja odbywa się
poprzez system elektroniczny na stronie

www.elk.edu.com.pl

zapoznaj się z regulaminem rekrutacji

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

dsc0785528 września 2019 r. Muzeum Historyczne w Ełku i Regionalne Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny w Ełku zorganizowało wycieczkę historyczną śladami zbrodni wojennych w powiecie ełckim i grajewskim.

W wycieczce wzięłi udział członkowie Organizacji Dzieci Wojny i chętni Ełczanie pod opieką pani prezes Teresy Ostrowskiej i pana Rafała Żytyńca – dyrektora Muzeum Historycznego. Agnieszka Duda z kl. III A uczestniczyła w tej wycieczce wraz z p. Wiesławą Rowińską. W Prostkach do wycieczki dołączył wójt – pan Rafał Wilczewski  i towarzyszył jej w dalszej części.

Pierwszym punktem programu było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem ofiar obozów jenieckich w Boguszach, pod pomnikiem – w miejscu bramy wjazdowej do obozu przy drodze Prostki – Grajewo oraz na mogiłach zbiorowych ludności cywilnej –  w lesie Kosówka. Następnie w Domu Spotkań z Kulturą w Prostkach, po słodkim poczęstunku, odbyła się sesja naukowa, którą moderował dr Rafał Żytyniec.

Jako pierwszy tło historyczne miejscowości nakreślił pan wójt. Pan dr Tomasz Dudziński, dyrektor GCK opowiedział o pierwszych dniach września 1939 r. na obszarach przygranicznych i o działaniach 9 pułku strzelców konnych. Dr Stefan Marcinkiewicz z UW-M w Olsztynie przedstawił nieludzką sytuację panującą w obozie jenieckim Bogusze – Prostki. Zaprezentował też ciekawe dokumenty historyczne.

Pani Teresa Ostrowska przybliżyła zebranym osobiste wspomnienia wojenne z perspektywy kikuletniego dziecka. Na zakończenie wszyscy udali się na Cmentarz Miejski w Grajewie, gdzie znajduje się pomnik i miejsce pochówku pomordowanych mieszkańców Grajewa i okolic, w tym ojca pani Teresy – Hipolita Ostrowskiego. Tu także zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Podsumowując tę wspaniałą lekcję historii pan dr Rafał Żytyniec podkreśli, że nadal należy czynić wszystko, by takie zdarzenia nigdy więcej nie miały miejsca w dziejach ludzkości.

(wr)

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.