20200303 0939103 marca 2020 roku uczennice z klasy I Ag Wiktoria Mścichowska, Ewelina Domańska, Angelika Czerniecka, Weronika Sobolewska pod opieką pani Agnieszki Kwiatkowskiej wzięły udział w Warsztatach Biblijnych, które odbyły się w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Spotkanie miało na celu przygotowanie młodzieży do udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Warsztaty, które poprowadził ks. dr Marek Bednarski obejmowały zakres merytoryczny XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, tj. Księga Liczb i 1 List do Koryntian. Spotkanie zorganizowane zostało przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie.

 p. Agnieszka Kwiatkowska