Po raz kolejny Zespół Szkół nr 1 w Ełku wziął udział w akcji "BOHATEROM - włącz historię".

To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Za pośrednictwem kampanii chcemy promować patriotyczne postawy i tożsamość narodową w Polsce i poza jej granicami, a także tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok.

Nasi uczniowie wykonali prace plastyczne dotyczące powstańców warszawskich. Za udział w akcji szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom.