1 319 października 2020 r. odbyło się szkolenie klasy III OT p na innowacyjnej aplikacji Tripsomnia. Uczniowie uczyli się wprowadzać oferty oraz zarządzać nimi.  21 października 2020 r. III OT w ramach lekcji odbyła szkolenie na aplikacji Tripsomnia w zakresie zarządzania rezerwacjami i tworzenia dokumentów wycieczki.

p. Marcin Prusko