20201106 123900Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku otrzymało w listopadzie b.r. Pakiet Multimedialny, czyli 25 tabletów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). 

OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną, której celem jest zapewnienie szkołom szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów. Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

W ramach programu OSE uruchomione zostało dodatkowe działanie, dzięki któremu do 1 600 szkół w Polsce, uczestniczących w programie, zostały przekazane Szkolne Pakiety Multimedialne składające się z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą mobilnego dostępu do Internetu. Nasza szkoła została wytypowana do otrzymania takiego nieodpłatnego Pakietu Multimedialnego, z czego jesteśmy niezwykle dumni. Dzięki temu, że dostaliśmy sprzęt możemy wspierać naszą młodzież w procesie kształcenia na odległość.