DSC00042Promocji szkolnictwa branżowego i upowszechnianiu zmian w kształceniu zawodowym, poświęcone było seminarium branżowe, które odbyło się w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku 24 lutego 2020 r. o godz. 10.00.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, delegatury w Ełku, przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, dyrektorzy szkół, nauczyciele, doradcy zawodowi, przedstawiciele pracodawców i rodziców. Seminarium otworzył Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, a następnie wystąpił wiceprezydent Miasta Ełku Artur Urbański.

Spotkanie prowadziła i prelegentów zapowiadała starszy wizytator delegatury KO w Ełku Anna Cieśluk. W I części seminarium podejmowano refleksję nad następującymi tematami:

  • Obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa zawodowego - aspekty prawne - Jolanta Agnieszka Opaluch, doradca metodyczny Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Powiatowy Koordynator Doradztwa Zawodowego
  • „Warto czy nie warto? Doradztwo zawodowe w szkole w aspekcie potrzeb społecznych i gospodarczych” - dr Danuta Oleksiak - dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
  • Skutki niewłaściwego wyboru zawodu - Teresa Garlicka, Zofia Lenczewska - Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku
  • Instytucje wspierające realizację doradztwa zawodowego w szkołach na terenie powiatu – Paweł Iwanowski doradca metodyczny Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Powiatowy Koordynator Doradztwa Zawodowego

Po przerwie następujący prelegenci prezentowali tematy:

  • „Laboratorium. Mój profil” jako program wspomagający ucznia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej (koordynator programu – Aneta Dubielewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku,
  • Dobre praktyki zaprezentowała Justyna Detkiewicz - Animex-Foods Sp. z o.o. sp. k. Oddział w Ełku oraz szkolny doradca zawodowy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku 
  • Nowa Szkoła Branżowa – zmiany w kształceniu zawodowym -Dariusz Jurczykowski – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku
  • Uczeń a młodociany pracownik - przedstawiciel Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości

Spotkanie zakończyło podsumowanie Dyrektora Delegatury w Ełku Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 p. Jolanta Agnieszka Opaluch
doradca metodyczny
Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,
Powiatowy Koordynator Doradztwa Zawodowego