button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

DSC00042Promocji szkolnictwa branżowego i upowszechnianiu zmian w kształceniu zawodowym, poświęcone było seminarium branżowe, które odbyło się w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku 24 lutego 2020 r. o godz. 10.00.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, delegatury w Ełku, przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, dyrektorzy szkół, nauczyciele, doradcy zawodowi, przedstawiciele pracodawców i rodziców. Seminarium otworzył Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, a następnie wystąpił wiceprezydent Miasta Ełku Artur Urbański.

Spotkanie prowadziła i prelegentów zapowiadała starszy wizytator delegatury KO w Ełku Anna Cieśluk. W I części seminarium podejmowano refleksję nad następującymi tematami:

  • Obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa zawodowego - aspekty prawne - Jolanta Agnieszka Opaluch, doradca metodyczny Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Powiatowy Koordynator Doradztwa Zawodowego
  • „Warto czy nie warto? Doradztwo zawodowe w szkole w aspekcie potrzeb społecznych i gospodarczych” - dr Danuta Oleksiak - dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
  • Skutki niewłaściwego wyboru zawodu - Teresa Garlicka, Zofia Lenczewska - Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku
  • Instytucje wspierające realizację doradztwa zawodowego w szkołach na terenie powiatu – Paweł Iwanowski doradca metodyczny Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Powiatowy Koordynator Doradztwa Zawodowego

Po przerwie następujący prelegenci prezentowali tematy:

  • „Laboratorium. Mój profil” jako program wspomagający ucznia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej (koordynator programu – Aneta Dubielewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku,
  • Dobre praktyki zaprezentowała Justyna Detkiewicz - Animex-Foods Sp. z o.o. sp. k. Oddział w Ełku oraz szkolny doradca zawodowy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku 
  • Nowa Szkoła Branżowa – zmiany w kształceniu zawodowym -Dariusz Jurczykowski – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku
  • Uczeń a młodociany pracownik - przedstawiciel Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości

Spotkanie zakończyło podsumowanie Dyrektora Delegatury w Ełku Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 p. Jolanta Agnieszka Opaluch
doradca metodyczny
Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,
Powiatowy Koordynator Doradztwa Zawodowego

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.