2019 rekrutacja informacja

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

I etap Olimpiady 01W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 (w okresie październik - grudzień 2019 r.) uczniowie klas II Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Ełku wzięli udział w Projekcie edukacyjnym "Lekcje z ZUS". Udział w projekcie dotyczył klas II OT, II A i II T.

Celem projektu jest wykształcenie u uczniów świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wiedza na ten temat bardzo im się przyda w dorosłym życiu. Uświadamia bowiem idee solidaryzmu międzypokoleniowego, uczy odpowiedzialności za własne działania oraz przygotowuje do startu w dorosłe życie - życie zawodowe.

Udział w projekcie pozwalał na zgłoszenie szkoły do Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Olimpiada odbywa się w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i centralnym.

Warunkiem startu w Olimpiadzie była realizacja programu edukacyjnego " Lekcje z ZUS " ( przeprowadzenie 4 lekcji ). Tematyka " Lekcji z ZUS "jest zgodna z podstawą programową. "Lekcje z ZUS" i Olimpiada są objęte patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. "Lekcje z ZUS" mają również rekomendacje Ośrodka Rozwoju Edukacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy z metodykami nauczania przygotował materiały dydaktyczne (dla ucznia i nauczyciela). Lekcje przeprowadzili nauczyciele ZS nr 1 w Ełku Pani Wicedyrektor Grażyna Ozorowska w klasie II OT i Pan Mariusz Duda w klasach II A i II T.

I etap (szkolny) Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" odbył się 2.12.2019 r.

Udział w Olimpiadzie wzięło 34 uczniów. Do II etapu Olimpiady (wojewódzkiego) zgłoszono zespół uczniów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Były to uczennice klasy II A (Klaudia Kapla i Izabela Jagłowska) oraz uczennica klasy II OT (Patrycja Gałaszewska).

opracował: Mariusz Duda

       

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.