"Najważniejszą sztuką w życiu jest śmiać się zawsze i wszędzie, nie żałować tego, co było i nie bać się tego, co będzie"

Wicedyrektorzy, nauczyciele i pracownicy podziękowali dziś Pani Danucie Marii Wojtowicz - Dyrektor od 2006 roku Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku za tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, bycie otwartą na oczekiwania i sugestie nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców, dbałość o wzajemne zaufanie, i szacunek w pracy, uprzejmość i życzliwość w komunikacji z ludźmi oraz pobudzanie kreatywności i aktywności, które skutkowało podejmowaniem innowacyjnych rozwiązań, realizowaniem wielu programów, projektów edukacyjnych przyczyniających się do rozwoju, poszerzania wiedzy i umiejętności całej społeczności szkolnej na przestrzeni wielu lat.

Pani Dyrektor Danuta Wojtowicz podziękowała Radzie Pedagogicznej za współpracę i zaprosiła wszystkich na przepyszny tort.

Dziękujemy i życzymy powodzenia w realizacji osobistych marzeń i pasji!!!