dsc0013422 czerwca 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku odbyło się spotkanie Ministra Edukacji Narodowej – pana Dariusza Piontkowskiego i Pani Senator – Małgorzaty Kopiczko z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz plcówek oświatowo – wychowawczych w Ełku. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń na temat dotychczasowego zdalnego nauczania.

Być może zebranie krytycznych uwag posłuży lepszemu przygotowaniu platform i e-podręczników, jeśli zaistnieje taka konieczność od nowego roku szkolnego. Minister jednak jest dobrej myśli i uważa, że mamy sznsę wrócić do szkół. Minister Dariusz Piontkowski interesował się także przebiegiem matur i egzaminów zawodowych oraz odpowiadał na pytania samorządowców o ewentualne dofinansowanie szkół i placówek.

Mimo trudnej sytuacji w kraju, spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze. Jesteśmy dumni, że mogliśmy gościć w naszych murach tak zacne osobistości.