W dniu 11 kwietnia 2022 r odbył się międzyszkolny konkurs z języka angielskiego. Skierowany był do uczniów klas I i II liceum i technikum. Wzięło w nim udział 10 uczniów z naszej szkoły. 

Celem konkursu było m.in wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce a także motywowanie do dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie ZS nr 6.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele angliści.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników.