laptopyZespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku  otrzymał od organu prowadzącego – Powiatu Ełckiego, 10 laptopów i 3 urządzenia umożliwiające dostęp do Internetu o łącznej wartości 24 214 zł. Sprzęt został zakupiony w ramach grantu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nowoczesne laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilny Internet pozyskane w ramach grantu pn. ,,Zdalna Szkoła”, posłużą uczniom do zdalnej nauki. Po zakończeniu kształcenia zdalnego sprzęt zostanie zwrócony do szkoły i będzie wykorzystywany w codziennej pracy dydaktycznej.

Grant „Zdalna Szkoła” przyczyni się również do wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.