W środę – 27 października uczniowie klas: 2OT, 3Ag oraz 3Bp uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w Muzeum Historycznym w Ełku.

Lekcja otwarta na temat: „Jak to w dawnej szkole bywało...” została przeprowadzona przez pana Jacka Rutkowskiego – historyka oraz metodyka W-MODN w Olecku. Zajęcia dotyczyły systemu edukacji polskiej młodzieży na przestrzeni lat, począwszy od zaborów do czasów PRL-u.

Wykład wzbogacony prezentacją multimedialną poruszał również tematykę związaną z pracą nauczycieli we wspomnianych czasach. Pan Jacek Rutkowski zaprezentował także zdjęcia, dokumenty i świadectwa szkolne z lat 1820-1989, które były częścią jego autorskiej wystawy.

W czwartym tygodniu października nasi uczniowie mogli zapoznać się z wystawą historyczną, pt. „Dwie okupacje 1939-1945”, rozstawioną na pierwszym piętrze szkoły. Wystawa była wstępem do kolejnych zajęć otwartych zorganizowanych w środę - 3 listopada w auli szkolnej.

Uczestniczyły w nich klasy: 2OT, 3Ag, 3Bg, 3Gg oraz 3Gp. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z formami nacisku, prześladowań oraz zbrodni stosowanych wobec Polaków pod okupacją niemiecką i radziecką w czasie II wojny światowej. Zajęcia przeprowadził pan Jacek Rutkowski – autor wystawy.

Organizatorzy przedsięwzięć:
Joanna Gaworska i Anna Nawacka