dsc0003121 listopada 2019 roku w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego odbył się Szkolny turniej – Globalne wyzwania zorganizowany w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 18-22.11.2019 r. W bieżącym roku był on realizowany pod hasłem – Pobudka! To ostatni dzwonek dla klimatu!.

Turniej miał na celu uświadomić uczniom czym jest edukacja globalna oraz zwrócić ich uwagę na problemy współczesnego świata, które niewątpliwie dotyczą także kwestii ocieplenia klimatu. Organizatorzy chcieli, żeby uczniowie zdali sobie sprawę, że obecnie żyjemy w świecie, który jest w coraz większym stopniu globalny. Nasze życie jest coraz bardziej splecione z życiem innych ludzi na całym świecie, globalne problemy i wyzwania wymagają zatem rozwiązań ogólnoświatowych.

Turniej, w którym wzięły udział drużyny klas pierwszych i drugich technikum składał się z czterech konkurencji. Pierwsza polegała na dopasowaniu do wykresu kołowego objaśnień, które przedstawiały średnie zużycie wody w gospodarstwie domowym przy wykonywaniu codziennych czynności np. praniu, zmywaniu naczyń, itp.

Druga dotyczyła sformułowania rad, dzięki którym przeciętny Polak, mógłby zmniejszyć codzienne zużycie wody. W trzeciej konkurencji uczestnicy mieli za zadanie odszyfrować greckie zdania, których treść dotyczyła współczesnych zmian klimatycznych. Ostatnie zadanie polegało na zapamiętaniu i zapisaniu przez drużyny klasowe jak największej liczby zdań na temat problemów współczesnego świata związanych z ekologią.

Zwycięzcami Szkolnego turnieju Globalne wyzwania spośród drużyn klas pierwszych zostali przedstawiciele klasy IBg. Natomiast rywalizację wśród uczniów klas drugich wygrała klasa IIB. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Organizatorami konkursu były: Katarzyna Mentel - Dąbrowska, Beata Bednarowicz oraz Joanna Gaworska.

p. Joanna Gaworska