"On idzie wszędzie tam, gdzie oczekuje go więcej ludzi, gdzie jest większy smutek i trwoga, gdzie są więskze nieszczęścia i łzy.

Idzie, aby światłem zmartwychwstania opromienić to wszystko, co podlega ciemnościom grzechu i śmierci".

św. Jan Paweł II

Niech czas Wielkanocnej Mocy ujawni swą potęgę w opowiadaniu, tym blaskiem jaki plynie z grobu Zmartwychwstałego Chrystusa, na trudy rzeczywistości i przezwycięży to co jest słabe, ciemne i przytłaczające.

Niech nadzieja jaka płynie ze zwycięstwa życia nad śmiecią pozwoli nam wznieść się ponad zagrożenia, wojnę i skutki pandemii oraz wzmocni odporność fizyczną i duchową, pozwalającą budować łączność między ludźmi dla czynienia większego dobra i dzielenia się sercem przepełnionym otwartością i wrażliwością na potrzeby innych.

Zdrowia i radosnego świętowania pośród ludzi życzliwych i kochających prawdę, dobro i piękno.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą:
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie
Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku