prezentacja ZS1 Ełk Dominika WiszowataW dniu 10 kwietnia 2020 r. rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku pt. "Dziękuję, nie piję, nie palę, nie biorę...". Prace w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej należało dostarczyć do organizatora do dnia 28 lutego 2020 r.

Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne życie, aktywizacja uczniów i nauczycieli do działań profilaktycznych, a także podnoszenie świadomości na temat negatywnych konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych. 

prezentacja ZS1 Ełk Dominika Wiszowata prezentacja ZS1 Ełk Mateusz Zochniak
Dominika Wiszowata Mateusz Zochniak

Z naszej szkoły wzięło udział w konkursie dwoje uczniów, którzy wykonali na powyższy temat prezentację multimedialną: Dominika Wiszowata z kl. IGp oraz Mateusz Zochniak z kl. IBp. Nad przygotowaniem prac przez uczniów czuwała nasza nauczycielka historii p. Ewelina Ewa Jackiewicz.

Komisja konkursowa stwierdziła, że obie prace były ciekawie wykonane, ale na uznanie zasłużyła praca Dominiki, która zdobyła wyróżnienie. Wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym terminie, ze względu na obecną sytuację w kraju. Gratulujemy!!!

Przygotowała: Ewelina Ewa Jackiewicz